Chính sách mua hàng tích điểm

Nhằm giúp gia tăng quyền lợi của khách hàng khi mua hàng tại Hoàng Anh Food, chúng tôi xin thông báo áp dụng chương trình tích điểm như sau:

I. Thời gian áp dụng

Chương trình đang áp dụng với tất cả các khách hàng

II. Đối tượng áp dụng

Tất cả các khách hàng mua hàng tại Hoàng Anh Food

III. Cơ chế tích điểm

  • Với mỗi hóa đơn mua hàng từ 100,000đ trở lên, quý khách sẽ được tích điểm với tỷ lệ: 100,000 đ = 1 điểm
  • Số điểm sẽ được làm tròn. Ví dụ: hóa đơn 150,000đ được tích 1 điểm
  • Lưu ý: Chương trình không được áp dụng đồng thời cùng các chương trình khuyến mại khác và các mặt hàng giảm giá

IV. Cơ chế tiêu điểm

  • Khách hàng có thể sử dụng điểm thưởng để quy ra tiền thanh toán cho các đơn hàng tiếp theo.
  • Tỷ lệ quy đổi: 1 điểm = 1,000 đ

V. Tra cứu điểm thưởng

Khách hàng có thể liên hệ Hoàng Anh Food để kiểm tra điểm thưởng

  • Hotline: 0904 523 351
  • Email: contact@hoanganhfood.com