Chất bảo quản

Chất bảo quản là các hóa chất tự nhiên hay tổng hợp được thêm thực phẩm để ngăn ngừa hoặc làm chậm lại sự thối rữa, hư hỏng gây ra bởi sự phát triển của các vi sinh vật hay do các thay đổi không mong muốn về mặt hóa học.