Muối đỏ

Muối đỏ là một loại phụ gia thực phẩm dùng để bảo quản, tránh ôi thiu và phát triển màu hồng đỏ cho thịt. Sản phẩm chính hãng, an toàn, đầy đủ giấy tờ vệ sinh an toàn thực phẩm.